header

Faktus

Polísia Imigrasaun Indonézia Fronteira Motamasin Haruka Fila Sidadaun Timor-Leste Nain 4

  Polísia Imigrasi Indonézia fronteira Motamasin haruka fila ou halo deportasaun ba Sidadaun Timor-Leste nian 4 ( Mane nain 3 feto nain 1) mai Estadu…